Auto Aatamilalle on myönnetty 8.1.2024 – Vastuu Kannattaa Pohjois-Karjala -osaamismerkki.

Osaamismerkki toimii todisteena Mia Aatamilan osallistumisesta ja työskentelystä Pohjois-Karjalan Yrittäjien ”Vastuullinen yritystoiminta Pohjois-Karjalassa” -kehittämisohjelman tarjoamissa työpajoissa tavoitteiden mukaisesti.

Kriteerit – Vastuu Kannattaa Pohjois-Karjala:

Vastuullisesti toimiva yritys tunnistaa toimintansa vaikutukset ympäristöön, ihmisiin, talouteen ja yhteiskuntaan. Se pyrkii vahvistamaan yritystoiminnastaan aiheutuvia positiivisia vaikutuksia, minimoimaan negatiivisia vaikutuksia ja viestii näistä vaikutuksista vastuullisesti.

Osaamismerkki symboloi yrityksen valmiutta tunnistamaan ja vahvistamaan toimintansa positiivisia vaikutuksia. Yritys kehittää tietoisesti kestävän kehityksen periaatteisiin nojaavia uusia liiketoimintamalleja, tavoitteenaan saavuttaa kilpailuetua ja edistää kasvua vastuullisuuden kautta maapallon kantokyvyn rajoissa.

Merkin myöntäjä: Pohjois-Karjalan Yrittäjät.

Tämä osaamismerkki on tunnustus yritykselle, joka on sitoutunut kehittämään ja parantamaan vastuullisuuttaan Pohjois-Karjalassa.

Lue täältä, miten vastuullinen autokauppa toteutuu Auto Aatamilassa >>